Risico advisering

Succesvolle bedrijven richten zich op verantwoording, strategie en transparantie.

De verwachtingen van toezichthouders en andere belanghebbenden blijven toenemen. Dit betekent dat bedrijven moeten investeren in discipline, controle en verantwoordelijkheid.

Bedrijven moeten ook alert zijn op de risico’s van toeleveranciers. Partijen die zich niet op hetzelfde volwassenheidsniveau bevinden, m.b.t. de kwaliteit van beveiligingsmaatregelen, kunnen ernstige financiële en reputatie gevolgen hebben voor partijen.

Risico’s voor fraude en datalekken zullen toenemen. Insiders of externe hackers worden vindingrijker.  Ze zullen gaten in uw veiligheidsmaatregelen vinden. Zijn uw systemen en beleid voldoende robuust om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen? Risico-informatie moet onderdeel zijn van strategische besluitvorming, waarbij de nadruk zowel ligt op risico als op groei.

Data Praesideo professionals adviseren klanten zodanig, dat zij op koers kunnen blijven en met de continue veranderende IT-risico’s die de bedrijfsvoering kunnen verstoren.

Wij combineren onze technische, risico- en regelgevingskennis en helpen onze klanten bij het ontwerpen en implementeren van geschikte IT (security) governance om controle te houden over alle IT-risico’s.

Zie meer in detail onze adviesdiensten over cyber-risico reductie en Leveranciers-risico reductie

error: Content is protected !!