NEN 7510 certificerings ondersteuning

NEN 7510 certificerings- ondersteuning, helpt u door het aantoonbaar maken dat u uw medische gegevens op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier behandeld. De NEN 7510 is een Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Met de NEN 7510 certificering voldoet uw organisatie aan de wettelijke bepalingen voor de beveiliging van patiëntgegevens.
Informatiebeveiliging volgens de NEN 7510 norm zorgt voor:

  • een voortdurende verbetering van uw organisatie van uw informatiebeveiliging en
  • geeft zekerheid en vertrouwen voor patiënten en cliënten.

Data Praesideo kan u helpen met de nodige maatregelen ter voorbereiding op een NEN 7510 certificering.

error: Content is protected !!