ISO 27001 certificering ondersteuning

ISO 27001 is de internationale standaard die wereldwijd wordt erkend voor het beheren van risico’s voor de beveiliging van uw informatie. Met de certificering volgens ISO 27001 kunt u uw klanten en andere belanghebbenden bewijzen dat u de beveiliging van uw gegevens op orde is. ISO 27001: 2013 (de huidige versie van ISO 27001) biedt een reeks gestandaardiseerde vereisten voor een Information Security Management System (ISMS). De standaard hanteert een proces gebaseerde aanpak voor het vaststellen, implementeren, beheren, bewaken, onderhouden en verbeteren van uw ISMS.

De ISO 27001-norm en ISMS bieden een kader de ideale organisatie van de informatiebeveiliging, zodat organisaties:

  • Klant- en werknemers informatie beschermen
  • Effectief de risico’s m.b.t. de informatiebeveiliging beheren
  • De naleving bereiken van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • Het merk van hun bedrijf beschermt

Data Praesideo kan u ondersteunen bij de voorbereiding van een ISO 27001-certificering.

error: Content is protected !!