AVG gereedheid scan

De Data Praesideo РAVG gereedheid scan, beoordeelt of uw organisatie klaar is voor de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in mei 2018.
De scan analyseert de huidige verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende risico’s en biedt een risico-rapport dat mogelijke problemen met AVG-naleving signaleert.

Onze scan bestaat uit meer dan 60 vragen m.b.t. de belangrijkste vereisten van de AVG.

error: Content is protected !!