AVG compliance scan

De Data Praesideo РAVG compliance scan, beoordeelt of uw organisatie voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing sinds mei 2018.
De scan analyseert de huidige verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende risico’s en biedt een risico-rapport dat mogelijke problemen met AVG-naleving signaleert.

Onze scan geeft u inzicht welke risico’s u op dit moment loopt m.b.t. de vereisten vanuit de AVG.

error: Content is protected !!